lasoli.cnt.cat
LA SANITAT EN LA REVOLUCIÓ SOCIAL DE 1936 - Solidaridad Obrera
[CAT] El 18 de juliol es va iniciar la guerra civil espanyola; l’intent de cop d’Estat protagonitzat pels militars facciosos va fracassar en diverses regions degut principalment a la resposta donada per la classe treballadora, organitzada en la seva major part en la Confederació Nacional del Treball (CNT). Els diferents òrgans governamentals (ajuntaments, Generalitat, …