lasoli.cnt.cat
La FAGC, impulsora de la comunitat ocupada “La Esperanza” participarà a una jornada sobre l'autogestió de l'habitatge a Sabadell. - Solidaridad Obrera