lasoli.cnt.cat
Sobre el cas Echenique: l'explotació dels i les treballadores de la llar i assistents personals - Solidaridad Obrera