lasoli.cnt.cat
[Opinió] Una veu llibertària, aquí i ara - Solidaridad Obrera
Després d’un temps sense escriure cap altra cosa que no fossin cançons, m’animo a aportar algunes idees, deixant clar d’entrada que tota reflexió sense una concreció pràctica perd part del seu sentit. Així doncs, preneu-vos aquest escrit com una crida per a l’acció. Reconec que els últims anys han estat dispars i, personalment, he estat …