larpke.eu
Medzinárodná spolupráca – v Havraňom priesmyku, Slovensko
v dňoch 6. – 8.4.2018 sa vo fantasy usadlosti zvanej „Havraní priesmyk“ uskutočnila mimoriadna udalosť. Naše pozvanie prijali zástupcovia združenia Sindeon z Maďarska, a taktiež z…