lapetitemelancolie.net
Othon Lloyd
© Museu Nacional d’Art de Catalunya. MNAC. Foto: Calveras / Mèrida/ Sagristà