lapetitemelancolie.net
Jaroslav Rössler- scene from Les mamelles de Tiresias by Apollinaire, costumes and sets by Karel Teige, Otakar Mrkvička, František Zelenka, at Liberated Theater, Prague, 1926
Jaroslav Rössler- scene from Les mamelles de Tiresias by Apollinaire, costumes and sets by Karel Teige, Otakar Mrkvička, František Zelenka, at Liberated Theater, Prague, 1926