langsiktiginvestering.se
Ingen minns förlorarna
Tillväxt värderas högt i dessa tider och det med rätta då bolag som växer lönsamt i regel ger högre totalavkastning än stabila bolag i mer mogna branscher. Jag har själv svängt i min strategi de se…