langsiktiginvestering.se
Fördelar med den amerikanska utdelningsmodellen?
Efter en stundtals ganska förvirrad (för egen del iaf) diskussion på Twitter kring huruvida kvartalsutdelningar skulle vara att föredra framför den svenska modellen kände jag ett behov av att åtmin…