langecom.wordpress.com
Rekommenderar Webinar om SBABs intranät – SSMW fredag 8 april 11.30
Bengt Littorin kör en serie webinarer om sociala medier under namnet SSMW – nästa är nu på fredag. Bengt har en soft och tydlig stil – att inte TV hittat honom som programledare kan man…