langecom.wordpress.com
Så har man fått en ny titel – tack för det! Kris och läckor…
Ja, har någon missat detta med läckor. Visselblåsare har väl funnits i alla tider – men nu är det lättare för vem som helst att sprida mycket stora volymer data. Och om detta finns det många …