langecom.wordpress.com
Hur stöttar man i förbättringsarbete?
Jag har jobbat fram ett koncept som bygger på mycket av det som många söker söker i förändringsarbetet, LUCK-konceptet i korthet: L – lean, dvs individen, kontinuerliga förbättringar, struktu…