lamyarda.com
Panganib sa Kalsada
22 Mayo 2018 Hindi sulit ang pagmamadali. Buhay ang nadadalí Kahit ikaw ang nasa tama Pare-parehong mapapasamä Ngunit sa kalye walang sigurado Kaya’t dapat ay protektado Di lang ang sasakyan …