lamyarda.com
Dr. Alvin ‘s Beauty Empire Ball 2016
Nagmistulang Emperor at Emperatris ang ganda sa Paskuhan o Christmas Party ng Dr. Alvin ‘s Professional Skin Care Formula. Ginanap nuong December 4, 2016 sa Manila Hotel, nagsidalo ang mg…