lamofficial.blog
Tôi từng có một chú chó
Hơn 15 năm trước, tôi đã mất đi người bạn đầu tiên. Nó là một chú chó to, to hơn tôi nhiều lắm. Thấy bố kể là nó còn xô ngã tôi mấy lần rồi. Có lẽ vì quá lâu rồi nên&hel…