lammohinh.net
Mô hình kiến trúc quy hoạch (sa bàn) Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm 2015
Mô hình kiến trúc quy hoạch (sa bàn) Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm do công ty mô hình kiến trúc Ánh Trăng Vàng thực hiện theo yêu cầu của Ban QLDA Thủ Thiêm