lammohinh.net
Mô hình nội thất chung cư TDH Trường Thọ
Thiếu vật liệu và thiết bị phù hợp để làm mô hình nội thất chung cư TDH Trường Thọ. Ekip làm mô hình đã nghiên cứu nhiều kỹ thuật mới phục vụ cho yêu cầu dự án.