lammohinh.net
Mô hình nội thất chung cư TDH Phước Bình
Sau các thay đổi lớn về vật liệu và phương pháp thực hiện. Ekip làm mô hình đã thực sự tạo ra những mô hình nội thất với chất lượng vượt trội.