lammohinh.net
Mô hình kiến trúc khách sạn Hilton - Đà Nẵng
Mô hình kiến trúc khách sạn Hilton Đà Nẵng đã khiến cho các đối tác nước ngoài kinh ngạt và không thể tin rằng đây là một sản phẩm do người Việt thực hiện.