lammohinh.net
Mô hình kiến trúc dự án Metro Cát Linh - Hà Đông
Để đáp ứng tiến độ đã hứa. Bạn bè và người thân của các nhân viên làm mô hình đã được huy động nhằm giúp các mô hình kiến trúc được hoàn thành đúng thời hạn