lamalemida.com
איזו חיה אני?
פעילות היכרות לתחילת שנה, מתאימה לכל הגילאים. לכיתות הנמוכות כדאי לבצע התאמה של התכונות או להשתמש רק בתמונות. מטרות היכרותשיקוף של תכונות ייחודיות ותכונות משותפות חומרים איזו חיה אתה? PDF מצגת להדפ…