lamalemida.com
המלכה ושתי – הסופרג'סטית הראשונה
סרט שיצא לאקרנים בשנה שעברה מתאר את המחיר הגבוה שנאלצו הסופרג'סטיות לשלם מזכיר את מאבקה של המלכה הפמיניסטית ושתי ששילמה בחייה לא לפני שהצליחה לגרום למרד גורף של הנשים בשלטון הגברי בפרס. אישה חזקה,…