lamalemida.com
איך הופכים טופס גוגל למבחן?
היום כבר לא צריך לבדוק מבחנים המכילים שאלות סגורות, התלמידים מקבלים כקישור את המבחן – עונים על השאלות ומקבלים משוב וציון בסיום הבחינה.…