lamalemida.com
צו גיוס ללקויי למידה
לתלמידים בכיתות הקטנות מגיעים התאמות גם בצו ראשון. על מנת להכין את התלמידים לקראת הצו הראשון ריכזתי את כל המידע שהם צריכים לדעת וגם הוספתי מבחנים לדוגמה. …