lamalemida.com
סרטוני מוטיבציה
לקראת שנת הלימודים תשע"ח ריכזתי עבורכם, מורים יקרים, את סרטוני המוטיבציה לשעורי חינוך – מתאים גם למפגש הראשון: לשחק על המים המרדף לאושר – ויל סמית יום ראשון הגדול: למה אנחנו נופ…