lamalemida.com
עוד המלצות מתוקשבות לאספת הורים – תיאום ציפיות
תיאום ציפיות מונע קונפליקטים עתידיים, חשוב לערוך תיאום ציפיות עם התלמידים אבל לא פחות חשוב לתאם ציפיות עם ההורים באספת ההורים. ואם כבר מתאמים ציפיות אפשר לעשות זאת בדרך מעניינת ומתוקשבת בעזרת היישו…