lamalemida.com
רביעיות מילות קישור
השנה החלטתי לשלב משחקים בשיעורי לשון בתיכון. בהתחלה קצת חששתי אבל מסתבר שבכל גיל אוהבים את משחק הרביעיות הנצחי. להדפיס, לגזור ולשחק! הוראות מילות קישור – משחק רביעיות מש…