lamalemida.com
הצעות לפעילויות לתחילת שנה
למי שלא הספיק או שעדיין מחפש רעיונות מקוריים וחדשניים למחר, הכנתי ואספתי פעילויות לתחילת שנה. לשימושכם:) שנת לימודים מוצלחת! לחץ לפעילויות…