lamalemida.com
מילים נרדפות להדפסה
שני משחקים לשיעורי עברית במטרה לעבוד על מילים נרדפות: משחק רביעיות שמשמשות להיכרות עם המילים ומשחק זיכרון מרובע להפנמה של משמעות המילים. משחק רביעיות מילים נרדפות משחק זיכרון מרובע הו…