lamalemida.com
פעילות "הקול בראש" – עידכונים
לכל המורים והמורות שביקשו קישור ישיר לפעילות והסברים: הפעילות נמצאת בכתובת אפשר להעתיק את הקישור ולשמור גם לשנה הבאה. מטרת הפעילות היא לקיים שיח על הרגשות של התלמידים ביום הראשון בבית הספר. הפעילו…