lamalemida.com
פעילות היכרות מתוקשבת
כל פעילות אפשר להפוך למתוקשבת, במקום פתקים אפשר לסדר היגדים על גלגל מסתובב ואז המשחק הופך להיות כמו אמת או חובה רק בלי החובה… תודה לחברתי היקרה, לשרון (או כפי שמכירים אותה בפייסבוק Arusi Gure…