lahjakkaatlapset.fi
Tyypillistä!
Lahjakkuus ilmenee eri yksilöissä eri tavoin, eikä ole olemassa helppoa tapaa pelkän käytöksen tai luonteen perusteella tunnistaa, onko lapsi tai nuori lahjakas. On kuitenkin olemassa useita luonte…