lagunmimarlik.com
Çağdaş Sanat Merkezi ve Sahil çalışması (Bitirme çalışması)
ÇAĞDAŞ SANAT Bütün konularda bütün olası görüşler için bir platform sunar.Toplumsal, kültürel ve çevresel farkındalığımızı arttırır.Sanat, mekan ile karşılıklı iletişim halinde gerçekleşir.En öneml…