lag-zrinskagora-turopolje.hr
Sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu. * Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2016. godine. Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete