lag-zrinskagora-turopolje.hr
Radni sastanak s češkim LAG-ovima
U organizaciji LAG-a Vallis Colapis 12. lipnja 2019. u Dugoj Resi prisustvovali smo sastanku s Radnom