lag-zrinskagora-turopolje.hr
Prezentacija aktualnih natječaja Programa ruralnog razvoja RH te Nacionalnog programa pomoći sektoru vina
Županijska komora Sisak u suradnji s HGK Sektorom za međunarodne poslove te Sektorom za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo organizirapredstavljanje aktualnih natječaja Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. te Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prezentacija će se održati u petak, 11. prosinca