lag-zrinskagora-turopolje.hr
Podnesite ponudu za potporu skladištenju mesa
Privatno skladištenje je mjera uređenja unutarnjeg tržišta kojom EU želi izbjeći ili ublažiti poremećaje na tržištu sufinanciranjem troškova skladištenja određenog proizvoda. Sukladno Uredbi Vijeća 1308/2013 i Uredbi Komisije 826/2008 te Provedbenom uredbom komisije (EU) 2015/360 оd 14. prosinca 2015. o otvaranju privatnog skladištenja svinjskog mesa