lag-zrinskagora-turopolje.hr
Otvoren je natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu
Na temelju članka 11. Statuta Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ , odluke Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ od 27.04.2018. godine i Odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 13.02.2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ (u daljnjem tekstu: LAG) 30.04.2018. godine raspisuje Natječaj „Dodjela financijske