lag-zrinskagora-turopolje.hr
Otpočeo informativno-edukativni niz radionica u organizaciji LAG-a "Zrinska gora-Turopolje"
Radionicama u Komarevu, Donjim Kukuruzarima, Martinskoj Vesi i Petrinji započeo je informativno edukativni niz radionica na temu "Značenje baze projektnih ideja u procesu izrade LRS" vezanih za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a. Polaznici