lag-zrinskagora-turopolje.hr
ODLUKA O PRAVU NA REFUNDACIJU TROŠKOVA VANJSKIH INTELEKTUALNIH USLUGA
Poštovani članovi, Upravni odbor donio je odluku o sufinanciranju projektne dokumentacije u svrhu prijava na raspoložive natječaje. ODLUKA O PRAVU NA REFUNDACIJU TROŠKOVA VANJSKIH INTELEKTUALNIH USLUGA ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU SREDSTAVA