lag-zrinskagora-turopolje.hr
OBJAVLJEN JE J A V N I P O Z I V ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA za 2018. GODINU
Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje J A V N I P O Z I V ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA