lag-zrinskagora-turopolje.hr
Naš doprinos zajednici
Dokumentacija Tekst natječaja (PDF) Upute za prijavitelje (PDF) Opisni obrazac (DOC) - Legenda 1 (PDF) - Legenda 2 (PDF) Obrazac proračuna (XLS) Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (DOC) Obrazac životopisa (DOC) Obrazac za procjenu (PDF) Primjerak ugovora (PDF) Pravilnik za dodjelu sredstava (PDF) više na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/