lag-zrinskagora-turopolje.hr
Javni poziv za sufinanciranje ”tradicionalnih” LIFE projekata
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao tijelo nadležno za provedbu LIFE programa u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje “tradicionalnih” projekata iz programa LIFE 2014.-2020. za 2015. godinu (potprogram Klima i potprogam Okoliš). Projektni prijedlozi za “tradicionalne LIFE projekte” pogodni za