lag-zrinskagora-turopolje.hr
Drugi rok za podnošenje projektnih prijava na program Interreg V-A Slovenija-Hrvatska
Objavljen je otvoreni poziv za podnošenje projektnih prijava na Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijave moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna