ladnebebe.pl
MeloKoncert - ladnebebe.pl
Muzykowanie dla naj(naj)mniejszych? Bardzo proszę! Zapraszamy na MeloKoncert dla niemowląt i małych dzieci (do 3 roku życia) z rodzicami. To będzie prawdziwa muzyczna celebracja, ze wspólnym śpiewaniem, tańcem, recytowaniem prostych wierszyków, grą na perkusjonaliach i słuchaniem muzyki wykonywanej na żywo na różnych instrumentach. MeloKoncert to spotkanie z elementami zajęć umuzykalniających prowadzonych według teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona. Takie zajęcia gordonowskie, czyli gordonki polegają na stymulowaniu słuchu malutkich dzieci (w wieku od 1 miesiąca do ok. 3 lat) za pomocą śpiewu w różnych skalach oraz rytmu i ruchu. MeloKoncert to także obcowanie z muzyką wykonywaną na żywo na różnych instrumentach oraz wspólne muzykowanie z publicznością. Do zobaczenia w Polanie! MELOKONCERT / sobota o godz. 10:00 i 11:30 Polana, ul. Klimczaka 5/81 Warszawa / bilety (25 zł/osobę)