lacko.me
Fotografie z maturít 2010
Na fanúšikovskej stránke Spojenej školy na Facebooku sa objavil album z prvej Ĩasti maturitných skúšok, ktoré tam uverejnil kolega Ing. Baran. Chlapci pracujú poctivo, a poctivo aj lúštia maturitné…