kursengleskogjezika.com
Upis i cene
Upis na program Verbalizuj se! obavlja se lično u prostorijama jezičke mreže Verbalisti, Kolarčeva 5, sprat 2, #12, 11103 Beograd radnim danima u periodu od 14.00 do 17.00 sati ili putem interneta.…