kursengleskogjezika.com
Termini i teme
Cena jednog časa je 10 evra. Možete prisustvovati samo prvom ili samo drugom času ili pohađati oba časa. Ukoliko odlučite da pohađate oba časa/sastanka, tada ostvarujete popust i cena je 15 evra za…