kursengleskogjezika.com
O programu
Verbalizuj se! na engleskom za odrasle (18+) Okupljanja sa profesorima i jezički klubovi sve popularniji su u svetu jer kroz neformalnu komunikaciju pomažu lakom i brzom unapređenju praktičnog znan…