kursengleskogjezika.com
Gosti programa Verbalizuj se! i debatnog kluba na engleskom jeziku
Jezička mreža Verbalisti i njen centar za jezičku edukaciju Verbalingua u Beogradu žele da vam pruže savremeno, zabavno i jedinstveno obrazovno iskustvo. Zato smo u goste pozvali javne ličnosti i v…